LinkedIn Instagram Facebook
Personale & HR

Med kvalificeret rådgivning tager vi hånd om hinanden

Personale & HR

Både arbejdsgivere og ansatte oplever hvert år flere og mere komplicerede ansættelsesretlige konflikter. Det er et juridisk område i hastig udvikling, hvor kvalificeret rådgivning kræver specialister. Hos Elverdam Advokater er ansættelsesretten prioriteret højt og via rådgivningsaftaler med både virksomheder og interesseorganisationer, håndteres en stor mængde opgaver, der sikrer den nødvendige erfaring.

Vi er eksperter i personaleforhold og løser hver dag individuelle opgaver for både virksomheder og organisationer. Vi opnår den nødvendige indsigt i virksomhedens konkrete forhold for at kunne forebygge konflikter i fremtiden. Vi udarbejder tilpassede ansættelseskontrakter og personalehåndbøger, og kan med en grundig indsigt, hurtigt og effektivt bidrage til udarbejdelse af relevante aftaler. Vores ekspertise omfatter blandt andet ansættelsesforhold, overenskomster, konflikthåndtering, diskrimination, arbejdsretssager og GDPR. Vi bistår vores klienter med at indgå og forhandle ansættelseskontrakter og sikre, at deres interesser bliver varetaget i forbindelse med ansættelsen. Endvidere yder vi rådgivning om orlov og barsel, tilrettelæggelse af advarsler, opsigelser, fyringer og genforhandlinger af ansættelsesforhold.

Som advokater har vi til opgave at hjælpe vores klienter med at navigere i det komplekse område, og som en del af Danske Ansættelsesadvokater, sikrer vi os, at vi altid er udrustet med den nyeste viden, og dermed kvalificeret til at yde den bedste rådgivning på området.

Vi rådgiver blandt andet om...
  • Arbejds- og ansættelseskontrakter
  • Arbejds- og ansættelsesretlige tvister
  • Diskrimination og chikane
  • Graviditets- og barselsorlov
  • HR-strategi og -planlægning
  • Personaleregulativer og -politikker