LinkedIn Instagram Facebook
Compliance

En vigtig del af virksomhedens succes

Compliance

Compliance er i dag altafgørende for virksomhedernes succes, og det kan have alvorlige konsekvenser, hvis der ikke handles på de rette måder. Vores mål er at begrænse risici og sikre, at vores klienter opretholder det højeste niveau af compliance. Dette gøres ved at hjælpe med at udvikle og implementere politikker og procedurer, der sikrer overholdelse af lovgivning, standarder og retningslinjer. Dette kan involvere udarbejdelse af interne regler, implementering af compliance-programmer, samt udvikling af trænings- og informationsmateriale til medarbejdere. Vi bistår også vores klienter med at overvåge og evaluere deres compliance-programmer, og identificere væsentlige højrisikoområder hos virksomhederne.

Vi rådgiver blandt andet om...
  • Anti-korruption og bestikkelse
  • Compliance-analyser
  • Compliance-programmer
  • Persondata og databeskyttelse
  • Risikostyring og -vurdering