LinkedIn Instagram Facebook
Advokat & Partner
Hans Elverdam


Profil

Hans Elverdam er autoriseret bobestyrer, og rådgiver om private generationsskifter og dødsbobehandling. Han beskæftiger sig bredt med fast ejendom og er en betydelig kapacitet inden for landbrug, både hvad angår køb, salg og drift. Hans er endvidere en specialiseret rådgiver inden for konkurs og insolvensret.

Hans sidder i en lang række bestyrelser, herunder fondsbestyrelser, samt landbrugs–, produktions–, og entreprenørvirksomheder. Uden for sit professionelle virke, lægger Hans store kræfter i foreningslivet. Her agerer han bestyrelsesmedlem i en bred vifte af sociale og sportslige foreninger.

”At være familiens eller virksomhedens faste sparringspartner - både når det går stærkt og når det er svært - er altid en udfordring og en rejse, jeg er ydmyg over at få lov til at være med på.”

Danske Advokater logo Advokatsamfundet logo Ansættelsesadvokater logo